U našoj radnji na lageru držimo 20ak vrsta prirodnog materijala od granita i mramora. Većinu njih pokušat ćemo prezentovati putem naše webstranice, ali svakako preporučujemo da kamen dođete vidjeti i opipati jer se nijedan kamen ne može u potpunosti predočiti kako fotografijama tako ni riječima.
Navedene materijale držimo na skladištu, međutim potrebno je provjeriti da li je kamen dostupan u traženim dimenzijama, obliku ili obradi.
Većina materijala dostupna je u poliranoj obradi, neki su dostupni i u paljenoj, a na većini materijala možemo primjeniti neku od dodatnih vrsta obrade kao što je pjeskiranje, štokovanje, špicovanje…